TERAPI

Jeg tilbyder terapi til  såvel enkeltpersoner som til par og til familier – både hele familier og dele af familier eller andre netværk.

Der er mange årsager til at mennesker søger terapi – f.eks. at man oplever at være kørt fast i nogle problemstillinger i sit privat- og/eller arbejdsliv, tristhed, depression,  reaktioner i forbindelse med dødsfald, skilsmisse, arbejdsløshed eller sygdom, at man oplever at  de samme uhensigtsmæssige mønstre gentager sig. Andre kæmper med eftervirkningerne af traumatiske oplevelser såsom vold eller seksuelle overgreb, eller oplever afhængighed af alkohol eller andre rusmidler, enten hos sig selv eller hos en nærtstående.

Systemisk og narrativ terapi er ikke en terapiform som mange forestiller sig det, med utallige samtaler over meget lang tid, hvor der graves i fortidens traumer – her tales ikke nødvendigvis om barndommen, mere om nutid og fremtid.

– Samtalen finder sted på klientens præmisser – dvs. at klienten bestemmer hvad der er relevant at tale om, og hvad målet for samtalen skal være.
– I samtalen anerkendes den indsats som klienten allerede har gjort i forhold til problemet.
– Der fokuseres på at klienten bringes videre i livet.
– Det er en opløftende samtaleform, der skabes nyt håb og nye forståelser, som giver basis for mere hensigtsmæssige handlinger.
– Nyt syn på begrænsninger i tilværelsen giver plads til andre handlemuligheder.
– Alt ses i en sammenhæng: mennesket ses i forhold til de relationer, det er en del af, problemer ses i sammenhæng med de omstændigheder, hvor de optræder.
– De fortællinger, som vi selv og andre fortæller om os har en betydningsfuld indflydelse på hvordan vi tænker om os selv. Hvis vi får øjnene op for nye fortællinger, vil vi forandre måden vi tænker om os selv på.