STEMMEHØRING

Når jeg arbejder med mennesker, som hører stemmer, kombinerer jeg den systemiske og narrative tilgang med de metoder, som er udviklet af Marius Romme og Sandra Escher. Jeg bruger således deres interview-skema (Maastricht-interviewet) til at afdække karakteren og indholdet af stemmerne, og stemmernes indflydelse på personen.
Mange stemmehørere oplever at være kontrolleret af stemmerne, at stemmerne har magten over dem. De er ofte meget alene med ders oplevelse, føler at de stemples af omgivelserne som mærkelige eller sindssyge. Mange tager medicin imod stemmerne – nogle af dem oplever ingen eller for ringe effekt af medicinen. Det behøver ikke at være sådan – det er muligt at få magten over sit eget liv tilbage, og i dette stykke arbejde kan terapeutiske samtaler være hjælpsomme.

Jeg er, igennem mit arbejde, engageret i Stemmehørernetværket i Odense. Her har jeg høstet mange erfaringer, og har her et netværk af dedikerede mennesker – både med professionel og stemmehørerbaggrund. Jeg er endvidere medlem af Foreningen for Stemmehørere i Danmark, hvor jeg også henter inspiration og viden. Desuden samarbejder jeg med den hollandske psykiater, Dirk Corstens, om kurser for stemmehørere og deres kontaktpersoner i Odense Kommune.
Igennem Social-og Sundhedsskolen i Odense har jeg givet kurser for hele institutioner, som nu arbejder kontinuerligt med stemmehøring i deres daglige praksis.

Ud over terapi til stemmehørere og deres pårørende tilbyder jeg kurser, temadage og foredrag til professionelle, som arbejder med stemmehørere – det kunne være på socialpsykiatriske bosteder, bostøtte og andre i psykiatrien. Ligeledes kurser for grupper bestående af både professionelle og psykiatribrugere.