OM MIG

Jeg er født i 1959, er et åbent, varmt og roligt menneske, med en stor interesse for andre.

Jeg er uddannet systemisk og narrativ psykoterapeut, en fem-årig uddannelse, som er afsluttet med eksamen ved ekstern censor.

Øvrige uddannelse og erfaring:

Sygeplejerske i 1984.

Har arbejdet i psykiatrien stort set lige siden, både på hospital og i socialpsykiatri.

Mange givende kurser og temadage, blandt andet emner som motivationsskabende samtale og kollegial supervision.
Især vil jeg fremhæve en fire-dages workshop i Maastricht i Holland, indeholdende uddannelse i afdækning af stemmernes indflydelse på stemmehøreren, og terapeutiske handlemuligheder. Kursusledere var Marius Romme, professor i socialpsykiatri, og Sandra Escher, ph.D.

Jeg har deltaget i, og også afholdt, kurser for stemmehørere og deres kontaktpersoner, og netop stemmehøring (i psykiatrien traditionelt kaldet hørehallucinationer) har jeg en stor interesse for, og erfaring med. Jeg er således en del af Stemmehørernetværket i Odense, som er et tilbud til stemmehørende brugere af psykiatrien i Odense Kommune. Her arbejder jeg (i en lille del af min ansættelse) sammen med både andre socialfaglige medarbejdere og stemmehørere om at tilbyde både kurser og temadage, men også  individuelle samtale- og gruppeforløb.

Siden 2001 har jeg været ansat i Vista Balboa, Odense Kommune, som er et tilbud til mennesker med vanskeligheder med både psykisk lidelse og misbrug, herfra har jeg erfaring med samtaler med den enkelte bruger, såvel som med familier, særligt i forbindelse med psykiske lidelser – eller psykisk sårbarhed, som jeg foretrækker at se det – og med afhængighed af alkohol eller andre rusmidler.

Jeg har således stor erfaring med samtaler med mennesker, som har vanskeligheder i livet. Når jeg har valgt den systemiske og narrative tilgang, er det fordi det tiltaler mig at man her ser mennesket selv – klienten – som ekspert i sit eget liv, og at en nysgerrig tilgang og dermed gode spørgsmål, kan hjælpe til at man kan finde sin egen vej, og sin egen løsning på de problemer, som føltes uløselige.