KURSUSINVITATION 18


Stemmehørerfacilitatoruddannelse

Formålet er at støtte, vejlede og undervise facilitatorer som gerne selv vil arbejde på, at få stemmehørergrupper etableret, samt arbejde individuelt med stemmehørere.
Både kognitiv, systemisk og narrativ tilgang vil blive anvendt.

Kurset afholdes i Odense, adresse kommer senere.
3 X 3 dage + en opfølgningsdag – i alt 10 dage.
23. – 25.01 2018
20. – 22.02. 2018
20. – 22.03. 2018
29.05 .2018

Undervisere:
Trevor Eyles, engelsk psykiatrisk sygeplejerske og konsulent i stemmehørerarbejde i Aarhus Kommune. Trevor sidder i bestyrelsen for Stemmehørernetværket i Danmark, og underviser i ind- og udland.
Birgitte Bjerregaard, sygeplejerske og systemisk og narrativ psykoterapeut. Birgitte er siden 2005 en del af stemmehørernetværket i Odense, og arbejder desuden i egen praksis med terapi og undervisning i stemmehørerarbejde.
Nuværende og tidligere stemmehørere vil dele deres historier.

Pris: 14.300 kr. + moms er inkl. fuld forplejning. Indbefatter også en stemmehører, idet det på modul 2 og 3 tilrådes at hver kursist deltager sammen med en stemmehører, som kursisten arbejder sammen med, af hensyn til træning. Stemmehøreren er naturligvis velkommen til at deltage i hele kurset.

Tilmelding senest 15. november 2017 på:

Mailadresse: birgitte.bjerregaard1@hotmail.com

Birgitte Bjerregaard: 52399979
Postadresse: Birgitte Bjerregaard, Egensevej 42, 5450 Otterup.

Program (vejledende)

Modul 1 á 3 dage – 23. – 25. januar
• Introduktion til stemmehører arbejde- historie og udvikling, med udgangspunkt i Marius Romme og Sandra Eschers ”Giv stemmerne mening” og ”At leve med stemmer”.
• Kernekoncepter af tilgangen – nye måder at forstå oplevelsen på.
• Historien omkring forståelsen af det at have ”hørehallucinationer”, undersøgelser, research m.m.
• Århus modellen, Odense modellen.

Modul 2 á 3 dage – 20. – 22. februar
• Kulturelle aspekter af det at høre stemmer.
• Hvordan er det at høre stemmer – stemmehørere fortæller.
• Stemmehørergrupper – værdien, formen.
• Om at være facilitator. Rollen/indsatsen.
• At arbejde med Maastricht Interviewet – praktisk demo samt gruppe arbejde.
• At arbejde med stemmedialog – udviklet af Dirk Corstens ( Psykiater). Praktisk demo og arbejde i grupper/to og to.

Modul 3 á 3 dage – 20. – 22. marts
• Praktisk individuelt og gruppearbejde med stemmehørere.
• Gennemgang af Maastricht Interviewets tre faser.
• Udvikle interview færdigheder, og gennemføre sammen med en stemmehører.
• Rapporten.
• Konstruktionen.
• Planen.
• Træne stemmedialog

Opfølgningsdag 29. maj
Der vil være mulighed for at udveksle erfaringer og sparre indbyrdes.

Kursisterne vil få tilsendt et mere detaljeret program for de enkelte dage, inden uddannelsen starter.
Der vil være mulighed for vejledning af Trevor Eyles og Birgitte Bjerregaard i forløbet.